Dowiedz się więcej

img

Certyfikaty PSHS


kr
img

Poradnia Online


kr
img

Rekomendacje


kr
img

Regulaminy i Dokumenty


kr
img

Wydawnictwo PSHS


kr
img

Strony dla Ekspertów


kr
img

Twoje pytania


kr
img

Kontakt


kr

Kim jesteśmy?

Witamy na stronie Professional School of Health Sciences w Londynie. Jesteśmy międzynarodową instytucją edukacyjno-terapeutyczną. W ramach naszej działalności, która prowadzimy od 2015 roku skupiamy się na udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Polakom mieszkającym poza granicami kraju, ale także Polakom, którzy mieszkają w kraju. Przede wszystkim promujemy terapeutów polonijnych, którzy chcą realizować swoje usługi w oparciu o kodek etyczny specjalisty PSHS. Współpracujemy także z uczelniami wyższymi, które kształcą psychologów i terapeutów oraz specjalistów pedagogiki. Współorganizujemy studia dla Polaków mieszkających za granicą.

W PSHS kierujemy się zasadami apolityczności, wolności, równości i braku dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, a które to prawdy zostały w piękny sposób zawarte w preambule do Konstytucji RP. Jako niezależna instytucja, która szczególnie dba o prawa i wolności człowieka, przyjęliśmy bez protestu wszelkie przepisy związane z prawami i wolnościami człowieka – tak europejskie jak i międzynarodowe, gdyż uważamy, że dobrostan człowieka jest podstawą każdego działania pomocowego.


doctors