Psychologia - 5 letnie studia magisterskie (po maturze)

NAZWA STUDIÓW

PSYCHOLOGIA – STUDIA MAGISTERSKIE

SPECJALNOŚCI DO WYBORU

  • psychologia kliniczna i osobowości;
  • neuropsychologia;
  • psychologia biznesu.

CZAS TRWANIA

10 semestrów (5 lat)

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna:

85 zł (opłata jednorazowa)

Opłata wpisowa:

215 zł (opłata jednorazowa)

Czesne:

748 zł miesięcznie (płatność przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim).

TERMINY REKRUTACJI

Studia można rozpocząć dwa razy w roku akademickim.

  1. Nabór wiosenny – kandydaci są przyjmowani na studia do końca lutego, w każdym roku akademickim;
  2. Nabór jesienny – kandydaci są przyjmowani na studia do końca września, w każdym roku akademickim.

MINIMALNE WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

Na studia są przyjmowane osoby, które zdały maturę, i przedstawią świadectwo maturalne.

FORMA STUDIOWANIA I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Studia są realizowane w formule zajęć Real Time (w czasie rzeczywistym), na podstawie transmisji online. Wykłady są realizowane na platformie uczelnianej, w ramach Cloud Academy. Dzięki temu systemowi możesz uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując łącze internetowe i komputer, laptop, tablet lub smatfon. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz się także komunikować z wykładowcą, pracować w grupach, realizować zadania podczas zajęć. Dodatkowo wszystkie wykłady są nagrywane, aby każdy student mógł je zobaczyć w innym, dowolnym terminie.

ZALICZENIA I EGZAMINY

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem. Wykładowcy podają zasady zaliczenia danego przedmiotu. Może to być np. praca pisemna, opracowanie prezentacji, test wyboru. Wszystkie egzaminy w formie testu zalicza się na platformie edukacyjnej Cloud Academy.

PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

Na zakończenie studiów, każdy student przygotowuje w formie pisemnej pracę dyplomową, pod kierunkiem wybranego promotora. Konsultacje z promotorem odbywają się online.

Obrona pracy dyplomowej odbywa się w siedzibie uczelni. Student, który z ważnych względów nie jest w stanie uczestniczyć w obronie pracy dyplomowej w siedzibie uczelni, po uzyskaniu zgody dziekana może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym w ramach wideokonferencji.

UKOŃCZENIE STUDIÓW I DYPLOM

Osoba, która zdała egzamin dyplomowy kończy studia i uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii w wybranej specjalności.

Absolwent studiów otrzymuje:

  1. Dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra psychologii wraz z ukończoną specjalnością.
  2. Suplement do dyplomu, w którym znajduje się wykaz wszystkich przedmiotów i ocen.

Dyplom i suplement wydaje się w terminie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego.

Dyplom i suplement jest wydawany w języku polskim.

Dodatkowo (odpłatnie) można uzyskać dyplom i suplement w innym języku obcym.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

Krok 1

Zeskanuj (w kolorze) świadectwo maturalne i zapisz je w formacie pdf. Jeśli zdawałeś/łaś starą maturę, to należy zeskanować wszystkie strony dokumentu maturalnego do jednego pliku. Ten dokument załączysz do poniższego formularza zapisów.

Krok 2

Przygotuj paszport lub dowód osobisty, gdyż zgodnie z polskimi przepisami niektóre dane trzeba będzie podać w formularzu zapisów.

Krok 3

Przygotuj zdjęcie (takie jak do dowodu lub paszportu) w formacie jpg, aby móc je wgrać do formularza zapisów na studia. Zdjęcie jest wymagane przy zapisach na studia.

Krok 4

Wypełnij poniższy formularz.

Krok 5

Do 24 godzin otrzymasz od nas wiadomość mailową z dokumentami do podpisu i odesłania oraz numer konta bankowego do dokonania jednorazowej opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

KONTAKT

Połączenia z Wielkiej Brytanii i innych krajów niż Polska:

+44 20 8144 5443

Powyższa infolinia jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 17.00 - 19.00 czasu w UK.

Polska:

+48 73 123 1234

Powyższa infolinia jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 16.00 - 18.00 czasu w Polsce.

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś na studia!

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA MAGISTERSKIE STUDIA ONLINE Z PSYCHOLOGII 

Dozwolone typy plików: jpg.
Dozwolone typy plików: pdf.