Informacje o PSHS

Professional School of Health Sciences powstała 12 marca 2015 roku w Londynie jako niezależna instytucja edukacyjna, terapeutyczna i badawcza, z myślą o Polakach, którzy żyją z dala od ojczyzny i potrzebują wsparcia, pomocy psychologiczno-terapeutycznej lub chcą korzystać z dobrodziejstwa polskiej edukacji. Jesteśmy wyspecjalizowaną instytucją posiadającą osobowość prawną, która świadczy profesjonalne wsparcie dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, ale służymy także Polakom z kraju.

PSHS:

 • udziela odpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej – online i stacjonarnie (za pośrednictwem rekomendowanych przez nas specjalistów);
 • udziela bezpłatnego doradztwa psychologicznego, pedagogicznego i terapeutycznego w formie konsultacji mailowych, a która to pomoc jest realizowana przez studentów psychologii i kierunków pedagogicznych oraz terapeutycznych (pod nadzorem kwalifikowanych psychologów, pedagogów i terapeutów) – na podstawie umów zawartych z uczelniami wyższymi;
 • rekomenduje polskojęzyczne gabinety (w Polsce i poza granicami kraju) oraz placówki terapeutyczne, które świadczą usługi dla Polaków i polonii w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej;
 • weryfikuje kompetencje i rekomenduje specjalistów, którzy świadczą dla Polaków i polonii usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne lub doradcze oraz w obszarze ratownictwa przedmedycznego i kryzysowego – potwierdzając kompetencje specjalistów odpowiednimi certyfikatami;
 • współpracuje z uczelniami wyższymi – umożliwiając Polakom mieszkającym za granicą kształcenie online w wyspecjalizowanych uczelniach w Polsce;
 • współorganizuje wraz z polskimi uczelniami kształcenie na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim, podyplomowym (w tym MBA), umożliwiając Polakom mieszkającym za granicą podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych w formie edukacji na odległość (online, w systemie Real Time);
 • organizuje licencjonowane i własne kursy specjalistyczne (w Polsce i w różnych krajach) – na zlecenie podmiotów polonijnych;
 • współpracuje z organizacjami polonijnymi w zakresie promocji polskiej edukacji i pomocy psychologiczno-terapeutycznej;
 • prowadzi własne wydawnictwo naukowe – promując polskojęzycznych naukowców;
 • prowadzi rejestr rekomendowanych polskojęzycznych gabinetów psychologicznych i terapeutycznych, które stosują się do kodeksu etyki specjalistów PSHS.

W strukturze organizacyjnej PSHS działają:

 • PSHS Centre for Psychology and Psychotherapy (Centrum Psychologii i Psychoterapii PSHS);
 • PSHS Emergency First Aid Centre (Centrum Pierwszej Pomocy w Nagłych Wypadkach PSHS);
 • "LightMind" Psychopedagogical Support Centre („LightMind” Poradnia Wsparcia Psychopedagogicznego);
 • "LightMind" PSHS Scientific Publishing („LightMind” Wydawnictwo Naukowe PSHS).

PSHS jest wpisana do rejestru osób prawnych, zarejestrowanych w Anglii i Walii pod numerem 9485142 i prowadzonego przez Companies House w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. PSHS posiada także certyfikat bezpieczeństwa, który został wydany przez Information Commisioner’s Office – numer certyfikatu: ZB471939. PSHS uzyskała także status placówki kształcenia, na podstawie wpisu do UK Register of Learning Provider (numer wpisu do rejestru UKPRN: 10091909). Zgodnie ze statutem – PSHS działa we wszystkich krajach świata, a siedziba PSHS znajduje się w Londynie.