CZYTELNIA TERAPEUTY

W tym dziale prezentujemy dostępne bezpłatnie różne ciekawe opracowania naukowe, metodyczne, psychologiczne, pedagogiczne i terapeutyczne - polecane przez naszych ekspertów. Dzięki temu, każdy nasz rekomendowany terapeuta będzie mógł pogłębiać swoją wiedzę, aby jeszcze lepiej pomagać swoim klientom.

Monografie udostepnione przez partnerów PSHS

PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
WYBRANE ASPEKTY SURDOPEDAGOGIKI, 
TOM I

PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE PEDAGOGIKI
WYBRANE ASPEKTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ, TOM I, TOM II

  

SOCJOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ASPEKTY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
WYBRANE PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE, TOM I, TOM II, TOM III, TOM IV, TOM V

  ksiazka      

PEDAGOGIKA SPECJALNA I POMOC SPOŁECZNO-EDUKACYJNA
WYBRANE ASPEKTY, TOM I, TOM II

  

WYBRANE PROBLEMY I KWESTIE SPOŁECZNE ZARZĄDZANIA PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI, TOM I, TOM II

  

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE POMOCY OSOBOM NIEHETERONORMATYWNYM

Poniżej prezentujemy bezpłatny poradnik pt. "Jak mówić i pisać o osobach LGBT+". Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże szczególnie wszystkim tym, którzy zajmują się wsparciem dla osób nieheteronormatywnych.

Źródło: Poniższą publikację pobrano ze strony https://jakmowicolgbt.pl/