Centrum Pierwszej Pomocy w Nagłych Wypadkach PSHS

Centrum Pierwszej Pomocy w Nagłych Wypadkach PSHS
PSHS Emergency First Aid Centre

Centrum zostało powołane jako wyspecjalizowana jednostka, która działa w strukturach Professional School of Helath Sciences. Centrum zajmuje się przede wszystkim organizacją specjalistycznych kursów z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Główne działania centrum koncentrują się na takich obszarach jak:

 • pierwsza pomoc;
 • pierwsza pomoc w miejscu pracy;
 • pierwsza pomoc w katastrofach i wypadkach masowych;
 • edukacja osób udzielających pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • edukacja instruktorów pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • edukacja trenerów pierwszej pomocy;
 • edukacja międzynarodowych egzaminatorów pierwszej pomocy;
 • edukacja dydaktyków pierwszej pomocy;
 • edukacja podyplomowa specjalistów pierwszej pomocy.

Podstawę prawną działania Centrum Psychologii i Psychoterapii PSHS jest decyzja władz PSHS z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Centrum posiada także akredytację International First Aid Certification Centre (USA), w zakresie organizacji kursów pierwszej pomocy na wszystkich poziomach edukacji. Centrum posiada w tym zakresie pełne uprawnienia do organizacji w imieniu IFACC akredytowanych kursów na poziomie:

 • ratownika pierwszej pomocy;
 • instruktora pierwszej pomocy;
 • trenera pierwszej pomocy;
 • międzynarodowego egzaminatora pierwszej pomocy.