Poradnia Wsparcia Psychopedagogicznego "LightMind"

"LightMind' Psychopedagogical Support Clinic at the PSHS
Poradnia Wsparcia Psychopedagogicznego "LightMind" przy PSHS

Poradnia Wsparcia Psychopedagogicznego LightMind została powołana jako wyspecjalizowana jednostka, która działa w strukturach Professional School of Helath Sciences. Poradnia LightMind zajmuje się przede wszystkim internetowym doradztwem psychologicznym, pedagogicznym i psychoseksualnym dla osób, które chcą zasięgnąć pierwszej porady w danym problemie. Poradnia działa bezpłatnie na zasadzie "non profit", i jest obsługiwana przez studentów psychologii, pedagogiki i studiów podyplomowych. Działania osób udzielających konsultacji podlegają nadzorowi i superwizji kwalifikowanych specjalistów z zakresu danej dziedziny wiedzy (psychologii, pedagogiki, psychoseksuologii, i specjalności pokrewnych – zgodnych z problemami, które są prezentowane przez klientów).

Poradnia udziela porad wyłącznie w formie mailowej. Należy także pamiętać, że poradnia nie prowadzi psychoterapii, a jej działalność należy traktować jako konsultacja pierwszego kontaktu.

Każda osoba, która zechce skorzystać z bezpłatnej usługi poradni, jest zobowiązana do przeczytania i przyjęcia regulaminu poradni.

REGULAMIN PORADNI

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK W PORADNI

Wszelkie praktyki studenckie w Poradni Wsparcia Psychopedagogicznego "LightMind" przy PSHS odbywają się na podstawię poniższego regulaminu, i zgodnie z dokumentami, które obowiązują danego studenta, który został skierowany do odbycia praktyk zawodowych w Poradni Wsparcia Psychopedagogicznego "LightMind" przy PSHS.

Wszyscy studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyk w naszej poradni muszą przyjąć regulamin poradni, który zaprezentowano powyżej.