Psychologia - 3 letnie studia magisterskie (dla absolwentów studiów wyższych)

NAZWA STUDIÓW

PSYCHOLOGIA – STUDIA MAGISTERSKIE

SPECJALNOŚCI DO WYBORU

  • psychologia kliniczna i osobowości;
  • neuropsychologia;
  • psychologia biznesu.

CZAS TRWANIA

  • 6 semestrów (3 lat), dla magistrów pedagogiki;
  • 7 semestrów (3,5 roku), dla licencjatów oraz dla magistrów innych kierunków niż pedagogika.

Decyzję o przyjęciu na wyższy semestr i rok studiów podejmuje dziekan, po sprawdzeniu przedstawionych przez kandydata dyplomów ukończonych studiów.

OPŁATY

Opłata rekrutacyjna:

85 zł (opłata jednorazowa)

Opłata wpisowa:

850 zł (opłata jednorazowa) - jest to opłata za wpisanie na wyższy rok studiów z tzw. transferem ocen

Czesne:

748 zł miesięcznie (płatność przez 10 miesięcy w każdym roku akademickim).

TERMINY REKRUTACJI

Studia można rozpocząć dwa razy w roku akademickim.

  1. Nabór wiosenny – kandydaci są przyjmowani na studia do końca lutego, w każdym roku akademickim;
  2. Nabór jesienny – kandydaci są przyjmowani na studia do końca września, w każdym roku akademickim.

MINIMALNE WYMAGANIA PRZYJĘCIA NA STUDIA

Na studia są przyjmowane osoby, które zdały maturę, i przedstawią świadectwo maturalne oraz ukończyły studia licencjackie i/lub magisterskie. Preferowane wykształcenie na kierunkach pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

FORMA STUDIOWANIA I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Studia są realizowane w formule zajęć Real Time (w czasie rzeczywistym), na podstawie transmisji online. Wykłady są realizowane na platformie uczelnianej, w ramach Cloud Academy. Dzięki temu systemowi możesz uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując łącze internetowe i komputer, laptop, tablet lub smatfon. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz się także komunikować z wykładowcą, pracować w grupach, realizować zadania podczas zajęć. Dodatkowo wszystkie wykłady są nagrywane, aby każdy student mógł je zobaczyć w innym, dowolnym terminie.

ZALICZENIA I EGZAMINY

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem lub egzaminem. Wykładowcy podają zasady zaliczenia danego przedmiotu. Może to być np. praca pisemna, opracowanie prezentacji, test wyboru. Wszystkie egzaminy w formie testu zalicza się na platformie edukacyjnej Cloud Academy.

PRACA DYPLOMOWA I EGZAMIN DYPLOMOWY

Na zakończenie studiów, każdy student przygotowuje w formie pisemnej pracę dyplomową, pod kierunkiem wybranego promotora. Konsultacje z promotorem odbywają się online.

Obrona pracy dyplomowej odbywa się w siedzibie uczelni. Student, który z ważnych względów nie jest w stanie uczestniczyć w obronie pracy dyplomowej w siedzibie uczelni, po uzyskaniu zgody dziekana może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym w ramach wideokonferencji.

UKOŃCZENIE STUDIÓW I DYPLOM

Osoba, która zdała egzamin dyplomowy kończy studia i uzyskuje tytuł zawodowy magistra psychologii w wybranej specjalności.

Absolwent studiów otrzymuje:

  1. Dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra psychologii wraz z ukończoną specjalnością.
  2. Suplement do dyplomu, w którym znajduje się wykaz wszystkich przedmiotów i ocen.

Dyplom i suplement wydaje się w terminie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego.

Dyplom i suplement jest wydawany w języku polskim.

Dodatkowo (odpłatnie) można uzyskać dyplom i suplement w innym języku obcym.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

SAMODZIELNE ZAPISY

Możesz zapisać się samodzielnie wybierąjąc w systemie Filię w Londynie. W tym celu wejdź do systemu rekrutacji przez poniższy LINK i wybierz "REJESTRACJA"

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które zapisują na studia przy wsparciu naszego konsultanta szybciej przechodzą procedurę zapisów. Jest to wynikiem tego, że nasi konsultanci przeprowadzili setki takich zapisów, i wiedzą co trzeba zaznaczyć w danych formularzach oraz jak prawidłowo wgrać dokumenty kandydata do systemu rekrutacji. Jeśli jednak uważasz, że chcesz procedurę zapisów na studia przejść samodzielnie, to podajemy Ci poniższy link rekrutacyjny. 

Pamiętaj, że po kliknięciu na poniższy link musisz wybrać "REJESTRACJA", gdyż jesteś nowym studentem. Pamiętaj też, że zawsze możesz się z nami skontaktować, żeby Ci pomóc przy procedurze rekrutacji.

BEZPŁATNE ZAPISY PRZY WSPARCIU KONSULTANTA FILII W LONDYNIE

Jeśli nie jesteś pewny(a), czy sobie poradzisz samodzielnie z zapisami na studia, to może lepiej skorzystaj z naszej bezpłatnej pomocy, i wybierz poniższą formułę zapisów.

Krok 1

Zeskanuj (w kolorze) świadectwo maturalne i zapisz je w formacie pdf. Jeśli zdawałeś/łaś starą maturę, to należy zeskanować wszystkie strony dokumentu maturalnego do jednego pliku. Ten dokument załączysz do poniższego formularza zapisów. Dodatkowo przygotuj kolorowe skany dyplomów ukończonych studiów wyższych, suplementów do dyplomów i jeśli posiadasz, to także skany świadectw ukończonych studiów podyplomowych.

Krok 2

Przygotuj paszport lub dowód osobisty, gdyż zgodnie z polskimi przepisami niektóre dane trzeba będzie podać w formularzu zapisów.

Krok 3

Przygotuj zdjęcie (takie jak do dowodu lub paszportu) w formacie jpg, aby móc je wgrać do formularza zapisów na studia. Zdjęcie jest wymagane przy zapisach na studia.

Krok 4

Wypełnij poniższy formularz.

Krok 5

Do 24 godzin otrzymasz od nas wiadomość mailową z dokumentami do podpisu i odesłania oraz numer konta bankowego do dokonania jednorazowej opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

KONTAKT

Połączenia z Wielkiej Brytanii i innych krajów niż Polska:

+44 20 8144 5443

Powyższa infolinia jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 17.00 - 19.00 czasu w UK.

Polska:

+48 73 123 1234

Powyższa infolinia jest czynna od poniedziałku do czwartku, w godzinach: 16.00 - 18.00 czasu w Polsce.

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś na studia!

 

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA MAGISTERSKIE STUDIA ONLINE Z PSYCHOLOGII (DLA OSÓB PO STUDIACH WYŻSZYCH - TOK SKRÓCONY) 

Dozwolone typy plików: jpg.
Dozwolone typy plików: pdf.
Dozwolone typy plików: pdf.