Centrum Psychologii i Psychoterapii PSHS

Centrum Psychologii i Psychoterapii PSHS
PSHS Centre for Psychology and Psychotherapy

Centrum zostało powołane jako wyspecjalizowana jednostka, która działa w strukturach Professional School of Helath Sciences. Centrum zajmuje się przede wszystkim organizacją specjalistycznych kursów z zakresu psychologii, różnych form terapii pedagogicznych i psychopedagogicznych, pomocy interwencyjnej, psychotraumatologii i psychoseksuologii.

Główne działania centrum koncentrują się na takich obszarach jak:

  • edukacja i pomoc psychologiczna;
  • edukacja i pomoc pedagogiczna;
  • edukacja i pomoc terapeutyczna;
  • edukacja i pomoc psychoseksualna;
  • edukacja interwentów kryzysowych;
  • edukacja podyplomowa terapeutów;
  • edukacja podyplomowa psychologów;
  • edukacja podyplomowa pedagogów;
  • edukacja podyplomowa innych specjalistów zajmujących się uzależnieniami, problemami osób indywidualnych i problemami rodziny (w tym specjalistów z zakresu pomocy społecznej).

Podstawę prawną działania Centrum Psychologii i Psychoterapii PSHS jest decyzja władz PSHS z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Centrum posiada także akredytację International First Aid Certification Centre (USA), w zakresie organizacji kursów pierwszej pomocy emocjonalnej i pierwszej pomocy psychologicznej w katastrofach, wypadkach i traumatycznych zdarzeniach. Centrum posiada w tym zakresie pełne uprawnienia do organizacji w imieniu IFACC akredytowanych kursów na poziomie interwenta pierwszej pomocy emocjonalnej, interwenta pierwszej pomocy psychologicznej, instruktora pierwszej pomocy emocjonalnej, instruktora pierwszej pomocy psychologicznej, trenera instruktorów pierwszej pomocy emocjonalnej i psychologicznej, międzynarodowego egzaminatora pierwszej pomocy emocjonalnej i psychologicznej.